Sprzęt pomocniczy

Sprzęt pomocniczy obejmuje urządzenia wspomagające chód osób niesprawnych ruchowo, są to m.in. kule,
laski, balkoniki i podpórki rehabilitacyjne. Do tej grupy zaliczyć także można pionizatory,
umożliwiające chorym przyjęcie spionizowanej postawy.

Sprzęt pomocniczy W tej kategorii nie ma produktów.