REHABILITACJA

Rehabilitacja to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby

niepełnoprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu

przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia

sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności

do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Pomocny w takich działaniach może być...

Rehabilitacja to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby

niepełnoprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu

przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia

sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności

do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Pomocny w takich działaniach może być sprzęt rehabilitacyjny, który posiadamy w naszej ofercie. Oprócz wózków inwalidzkich posiadamy szeroki wybór sprzętu pomocniczego oraz przeciwodleżynowego i sanitarnego. Sprzęt rehabilitacyjny może być częściowo lub w całości refundowany przez NFZ.

Więcej

REHABILITACJA W tej kategorii nie ma produktów.